За силата на Хоризонта...

Дайте на един обикновен човек колкото е възможно по-широк жизнен хоризонт и той ще направи чудеса :)

....

Проектът „Да споделиш хоризонта“ разпознава три основни нива на концепцията за Хоризонта:

  • Общуване с Природата - хоризонтът, който се открива от Черни Връх, Витоша, т.е. чисто физическото, емоционално и духовно преживяване на излизането от хоризонталната повърхност на големия град, преодоляване на вертикалната граница по пътя към върха, цялостния престой сред природата.
  • Вътрешният хоризонт на личността, който може да се разширява неограничено, чрез процеса на развитие и усъвършенстване на творческия потенциал и умения, заложени във всяко едно човешко същество
  • Социалният хоризонт - това е споделеното общо социално пространство или т.нар. социална мрежа от приятели, познати, съмишленици, която ни определя, подкрепя, мотивира, развива и осмисля като „пълноценни социални индивиди“